AKARA AKAOUANGA I TE MONI MEANGITI-RAVA A TE ARONGA ANGAANGA – 2017 ( Maori )

 

I te tua o te ture o te Employment Relations Act 2012, kua akapapu mai te Minita Nicholas i tetai au mema tangata i runga i te Moni Meangiti-Rava, no te akarakara anga i te moni meangiti-rava a te aronga angaanga i roto i te Kuki Airani.

Ko te au mema, koia oki ko Sandrina Thondoo, Tango Ropianga; Kaipo Ingram, Ministry of Finance & Economic Management; Steve Anderson, Chamber of Commerce (no te au Akaaere e te au Arataki i roto i te au ngai angaanga); Tuaine Maunga, Cook Islands Workers Association (no te au aronga angaanga); e Vaitoti Tupa, Cook Islands Civil Society Organisation e te mata no te au putuputuanga.

Ko te akakoroanga o teia au mema i roto i teia putuputuanga, ko te akarakara anga i te turanga o te Moni Meangiti-Rava e te tuku anga manako ki te Minita e nana e tuku i tetai tikaanga no te reira tuanga moni. E maata te au mea ka uriuriia e teia putuputuanga me akarakara ratou i teia tuanga moni.  I te mataiti 2006, kua akatinamou ia te moni meangiti-rava ki te $5.00 i te ora.  I te mataiti 2014, i muri ake i te akarakaraia akaou anga, kua kake mai te moni ki te $6.00 i te ora, e 20% i runga ake i te moni tei akanoo ia i te mataiti 2006.  I te mataiti 2015, kua akara ia akaou te reira moni e kua kake akaou mei te $6.00 ki te $6.25 i te ora.  Kua raveia te uipaanga mua a teia putuputuanga i te ra 1 no Peperuare 2017, e ka uipaanga putuputu katoa ratou a teia au marama nei ki mua i muake ka akanoo ei ratou i to ratou manako tikai.

I raro ake i te ture o te Employment Relations Act 2012, ka anoano ia te Minita o te Tango Ropianga kia akarakara akaou i te Moni Meangiti-Rava i te au mataiti katoatoa. Ei tauturu i teia akanoonooanga, e peapa tetai i maani ia e ka anoano ia te katoatoa rava kia tauturu mai i te akaki i te reira peapa.  Ko teia peapa, e peapa te reira i te akakite anga mai i tetai au tu kaui me kare i tetai au kimikimi anga manako tikai te ka inangaro ia no te akatinamouanga i te moni meangiti-rava, e ka tuku iatu na roto i te nuti peapa (Cook Islands News) a teia Maanakai e tu mai nei ki mua.  Ka tuku katoa iatu na runga i te roro kupenga www.intaff.gov.ck. I te mea oki e ka riro te moni-meangiti rava ei taui i te turanga o te au tangata katoatoa i roto i te Kuki Airani nei, ka anoano ia te katoatoa i te tuku manako mai.

Ka riro te au manako o te katoatoa i te tauturu i te Kavamani i te akanoo tinamou i te moni meangiti-rava i roto i to tatou basileia. Ka rave ia tetai uipaanga na te katoatoa, e tetai uipaanga na te au aronga mamaata, e ka tuku katoa ia na roto i te ratio, te pia avata tutu, e to te pa enua katoatoa.

Ka raveia te uipaanga a te katoatoa no te akatanotanoanga i te Moni Meangiti-Rava a te Varaire ra 17 no Peperuare 2017 i te tuaero i te avatea, ki ko i te Tango Ropianga i Tupapa. Ka rauka mai te reira au peapa i roto i te reo Maori e pera katoa te reo Papaa e ka tuku katoa iatu te reira ki to te pa enua katoatoa.  Ki to Rarotonga katoatoa, me ka tika kia tiki mai kotou i ta kotou peapa ki ko i te Tango Ropianga me kare tuku mai i tetai emere kia matou no tetai peapa naau.

Ka ariki rekareka ia toou manako e ka anoano ia koe kia tuku mai i te reira i roto i te uipaanga a te katoatoa, me kare na runga i te ratio, me kare tuku tika mai na roto i te emere ki te intaff.employment@cookislands.gov.ck, me kare fax mai i taau peapa ki te numero +682 26370, me kare apai mai ki te Tango Ropianga i Tupapa. Ka piri teia a te Monite ra 20 no Peperuare 2017 no te mea ka inangaro ia te ripoti openga a teia putuputuanga kia tuku iatu ki te Minita a te ra 1 no Mati 2017.

Me ka inangaro tauturu koe no runga i te uipaanga a te katoatoa me kare tetai peapa naau, taniuniu atu ki te Tango Ropianga, Labour and Employment Relations Office i runga i te tereponi 29370 me kare emere intaff.employment@cookislands.gov.ck

 

OPENGA

FINAL – 2017 MWReview Issues Paper MAORI

Word Count: 777

Issued by: Ministry of Internal Affairs

Contact: Sandrina Thondoo, Director of the Labour and Consumer Division & Elizabeth Hosking, Senior Labour Inspector- Ministry of Internal Affairs

Email: Sandrina.thondoo@cookislands.gov.ck           intaff.employment@cookislands.gov.ck